Quy định sử dụng Website của Công ty Inox Hải Minh

 1. Chấp nhận các điều khoản:
  Khi sử dụng website của Công ty Inox Hải Minh (sau đây gọi là “Website”), người dùng đồng ý tuân thủ các quy định và điều khoản sau đây. Nếu không đồng ý với những quy định này, người dùng nên ngừng truy cập và sử dụng Website.

 2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ:
  Tất cả nội dung, hình ảnh, tài liệu và thông tin khác trên Website là tài sản của Công ty Inox Hải Minh và được bảo vệ theo luật bản quyền và các quy định về sở hữu trí tuệ. Người dùng không được sao chép, phân phối, sử dụng hoặc tái sản xuất bất kỳ nội dung nào từ Website mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Công ty Inox Hải Minh.

 3. Sử dụng thông tin:
  Người dùng có quyền truy cập vào thông tin trên Website của Công ty Inox Hải Minh để tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên quan. Tuy nhiên, người dùng không được sử dụng thông tin từ Website cho mục đích thương mại, quảng cáo hoặc truyền bá thông tin sai lệch.

 4. Bảo mật thông tin cá nhân:
  Công ty Inox Hải Minh cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng được cung cấp thông qua Website. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn, do đó Công ty Inox Hải Minh không thể đảm bảo 100% an ninh cho thông tin cá nhân của người dùng.

 5. Liên kết đến trang web bên thứ ba:
  Website của Công ty Inox Hải Minh có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp chỉ để tạo thuận tiện và không áp dụng quy định và điều khoản của Công ty Inox Hải Minh. Khi truy cập vào các trang web bên thứ ba, người dùng nên đọc và tuân thủ các quy định và điều khoản của trang web đó.

 6. Thay đổi quy định:
  Công ty Inox Hải Minh có quyền thay đổi quy định và điều khoản sử dụng Website mà không cần thông báo trước. Người dùng nên xem xét và tuân thủ những thay đổi này khi tiếp tục sử dụng Website.

Quy định sử dụng Website của Công ty Inox Hải Minh được thiết lập để đảm bảo một môi trường truy cập và sử dụng trực tuyến an toàn, công bằng và đúng quy định. Chúng tôi đề cao tính minh bạch và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, và sẽ luôn cố gắng duy trì chất lượng và tính chính xác của thông tin trên Website.